Krijg ik een kindgebonden budget

kinderbijslag

Vanaf 2009 is de kindertoeslag veranderd in een kindgebonden budget. Een kgb is net zoals de kinderbijslag een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt iedereen een kindgebonden budget? Nee, niet iedereen krijgt een kgb. Er is hierbij een inkomensgrens.  Dit in tegenstelling tot kinderbijslag, waar wel iedereen recht op heeft. Hoe […]

Lees verder